امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطات یکپارچه ی  برند تبدیل شده و بسیاری از برندها بهاهمیت آن پی برده‌اند . اما آنچه اهمیت دارد این است که تنها حضور در این شبکه‌ها کفایت نمی‌کند و باید همگام با دیگربرنامه‌های ارتباطات یکپارچه ی بازار یابی و برند باشد.

شبکه های اجتماعی گروه های مختلف دارد که هر کدام از آنها نیازمند برنامه‌ریزی خاص و متفاوت می باشد و گروه تخصصی ماهان با شناسایی بازار هدف و استفاده از امکاناتی که اینستاگرام در اختیار قرار داده است شما را برای حضور موثر یاری مینماید.

انقلاب دیجیتال در جامعه و بازاریابی، چالش های فوق العاده ای را برای شرکت ها ایجاد کرده است. منابع قبلی در بازاریابی عمدتا به صورت مفهومی اثر انقلاب دیجیتال را مورد بحث قرار داده اند. این منابع شامل بحث در رابطه با اثرات بر مدل های کسب و کار و درآمد، پیامدهای کانال ها و رسانه های دیجیتال جدید و افزایش پخش داده ها می باشد. دیجیتالی شدن رو به رشد منجر به ایجاد چالش های مهمی برای مدیران بازاریابی شده است. این مدیران با بازارهایی با پیچیدگی روزافزون و تغییرات سریع که خارج از کنترل آن ها می باشند، روبرو هستند. در نتیجه شرکت ها این تغییرات جدید و نحوه مقابله با آن ها را درک کرده اند . در این شرایط است که مدیران و صاحبان کسب و کار با تجربه و هوشمند تصمیمات اثرگذار میگیرند تا از تغییرات باز نمانند . یکی از راهکارهای همگام شدن با این تعییرات استفاده از دیجیتال مارکتینگ است.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد گفته می شود. این یک تعریف خیلی ساده از دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی بود. در واقع دیجیتال مارکتینگ خیلی گسترده تر از دیگر روش های بازاریابی در کسب و کارهای سنتی است.

دیجیتال مارکتینگ فقط محدود به کسب و کارهای آنلاین نمی شود. خیلی از دوستان فکر می کنند بازاریابی دیجیتالی فقط برای کسب و کارهایی است که دارای یک وب سایت هستند. در صورتی که به هیچ وجه این طور نیست. خیلی از کسب و کارهای سنتی هم هستند که از طریق تبلیغات دیجیتال سعی دارند تا خدمات خود را به مشتریان احتمالی خود معرفی کنند

در دیجیتال مارکتینگ سعی می شود از طریق ابزارهایی مثل وب سایت، ایمیل، شبکه های اجتماعی رفتار کاربران و مخاطبان تحلیل شود تا بعد از بررسی های انجام شده بتوان بیشترین بازدهی را از بازاریابی بر روی این افراد کسب کرد. در حقیقت در دیجیتال مارکتینگ هدف اصلی ما فروش است البته فروش بیشتر با داشتن مخاطبان هدف گسترده تر. شاید در بازاریابی سنتی هیچگاه نتوانید به طیف گسترده ای از مخاطبین دست یابید

 

 

امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطات یکپارچه ی  برند تبدیل شده و بسیاری از برندها بهاهمیت آن پی برده‌اند . اما آنچه اهمیت دارد این است که تنها حضور در این شبکه‌ها کفایت نمی‌کند و باید همگام با دیگربرنامه‌های ارتباطات یکپارچه ی بازار یابی و برند باشد.

شبکه های اجتماعی گروه های مختلف دارد که هر کدام از آنها نیازمند برنامه‌ریزی خاص و متفاوت می باشد و گروه تخصصی ماهان با شناسایی بازار هدف و استفاده از امکاناتی که اینستاگرام در اختیار قرار داده است شما را برای حضور موثر یاری مینماید.