دیجیتال مارکتینگ چیست؟
دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با
استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد گفته می شود.

این یک تعریف خیلی ساده از دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی بود. در واقع دیجیتال مارکتینگ خیلی گسترده تر از دیگر روش های بازاریابی در کسب و کارهای سنتی است.

دیجیتال مارکتینگ فقط محدود به کسب و کارهای آنلاین نمی شود, خیلی از دوستان فکر می کنند بازاریابی
دیجیتالی فقط برای کسب و کارهایی است که دارای یک وب سایت هستند, در صورتی که به هیچ وجه این
طور نیست, خیلی از کسب و کارهای سنتی هم هستند که از طریق تبلیغات دیجیتال سعی دارند تا خدمات
خود را به مشتریان احتمالی خود معرفی کنند.

در دیجیتال مارکتینگ سعی می شود از طریق ابزارهایی مثل وب سایت، ایمیل، شبکه های اجتماعی رفتار
کاربران و مخاطبان تحلیل شود تا بعد از بررسی های انجام شده بتوان بیشترین بازدهی را از بازاریابی بر
روی این افراد کسب کرد.

در حقیقت در دیجیتال مارکتینگ هدف اصلی ما فروش است البته فروش بیشتر با داشتن مخاطبان هدف گسترده تر شاید در بازاریابی سنتی هیچگاه نتوانید به طیف گسترده ای از مخاطبین دست یابید.

طراحی سایت در اصفهان