کلمه (Host) هاست در زبان انگلیسی به معنی میزبان می باشد، در واقع هاست سروری است که اطلاعات سایت شما در آن بارگذاری میشود